Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - zadania
 Oceń wpis
   

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej ma przede wszystkim sprawować stałą kontrolę w każdej dziedzinie jej działalności.

Do jej głównych zadań należy:
-badanie dokumentacji spółki,
-domaganie się wyjaśnień od komplementariuszy oraz pracowników spółki,
-dokonywanie rewizji majątku spółki,
-ocena sprawozdań komplementariuszy dotyczących działalności spółki,
-kontrola sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
-ocena wniosków komplementariuszy odnośnie zysków bądź strat spółki,
-sporządzenie sprawozdania z wyżej wymienionych ocen,
-ustalanie wynagrodzenia dla komplementariuszy.

Obowiązki rada nadzorcza wykonuje na drodze uchwał zapadających na posiedzeniach. Spotkania te zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
Aby podjąć uchwałę wymaga się zaproszenia całego składu oraz obecności minimum połowy. Do zatwierdzenia uchwały niezbędna jest większość głosów, w tej kwestii znacznie surowsze wymagania może narzucać statut. Poszczególni członkowie rady nadzorczej dodatkowo mogą zostać delegowani do pełnienia samodzielnych czynności kontrolnych. Delegowani członkowie są objęci zakazem konkurencji, a za wykonaną przez siebie pracę otrzymują wynagrodzenie.


Komentarze (0)
Umowa spółki z o.o. Spółka z o.o. komandytowa

Komentarze

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej