Zwyczajne zgromadzenie wspólników
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z chętnie zakładanych firm w Polsce. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, który zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki. Musi się ono odbyć przynajmniej raz w roku, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zazwyczaj ostateczny termin zwołania ZZW mija 30 czerwca, jednak jeśli odbędzie się ono po upływie ustanowionego terminu nie wpływa to na ważność podjętych uchwał, ale może powodować nałożeniem kar na członków zarządu.


Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.


Zapraszamy na naszą stronę główną!

Komentarze (0)
Spółka z o.o. komandytowa
 Oceń wpis
   

Coraz częściej wybieraną formą spółki przez przedsiębiorców decydujących się na otworzenie własnej firmy jest spółka z o.o. komandytowa. Pozwala to na optymalizację kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia firmy.

Dlaczego połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej jest właściwym rozwiązaniem?

Tego rodzaju spółka prowadzona jest głównie w formie spółki komandytowej. Spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza, reprezentuje na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy pełni funkcję zarządzającą oraz administracyjną.

 

Zalety spółki z o.o. komandytowej:

  • optymalizacja podatkowa

  • mniej skomplikowane zarządzanie spółką

  • mniejsze koszty prowadzenie

  • mniejsza odpowiedzialność za zobowiązania


 

Wady spółki z o.o. komandytowej:

  • duże koszty rejestracji spółki

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

 

Komentarze (0)
Umowa spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo musi ona przybrać formę aktu notarialnego i zostać podpisana właśnie pod jego nadzorem.

 

Na umowie obowiązkowo muszą znaleźć się:

- Firma i siedziba spółki: pełna nazwa firmy z dopiskiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres i miejscowość w której mieści się centrala firmy.

- Przedmiot działalności spółki: określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

- Wysokość kapitału zakładowego: nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych.

- Czy wspólnik może mieć więcej niż jednej udział.

- Liczba i wartość nominalna udziałów: wartość nie może być niższa niż 50 złotych. 
- Czas trwania spółki: podawany jest tylko jeżeli jest on ściśle określony.

- Ponadto można zawrzeć elementy dodatkowe takie, jak na przykład ogłoszenie o dominacji głosu Prezesa, tworzeniu kapitałów, określenie roku obrotowego, czy też powołanie zarządu.

 

ZUmowę spółki można zmieniać nieograniczoną ilość razy. Każda taka zmiana musi jednak zostać zawarta w formie pisemnej oraz być uchwalona przez wspólników.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej