Spółka z o.o. komandytowa
 Oceń wpis
   

Coraz częściej wybieraną formą spółki przez przedsiębiorców decydujących się na otworzenie własnej firmy jest spółka z o.o. komandytowa. Pozwala to na optymalizację kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia firmy.

Dlaczego połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej jest właściwym rozwiązaniem?

Tego rodzaju spółka prowadzona jest głównie w formie spółki komandytowej. Spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza, reprezentuje na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy pełni funkcję zarządzającą oraz administracyjną.

 

Zalety spółki z o.o. komandytowej:

  • optymalizacja podatkowa

  • mniej skomplikowane zarządzanie spółką

  • mniejsze koszty prowadzenie

  • mniejsza odpowiedzialność za zobowiązania


 

Wady spółki z o.o. komandytowej:

  • duże koszty rejestracji spółki

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

 

Komentarze (0)
Umowa spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo musi ona przybrać formę aktu notarialnego i zostać podpisana właśnie pod jego nadzorem.

 

Na umowie obowiązkowo muszą znaleźć się:

- Firma i siedziba spółki: pełna nazwa firmy z dopiskiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres i miejscowość w której mieści się centrala firmy.

- Przedmiot działalności spółki: określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

- Wysokość kapitału zakładowego: nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych.

- Czy wspólnik może mieć więcej niż jednej udział.

- Liczba i wartość nominalna udziałów: wartość nie może być niższa niż 50 złotych. 
- Czas trwania spółki: podawany jest tylko jeżeli jest on ściśle określony.

- Ponadto można zawrzeć elementy dodatkowe takie, jak na przykład ogłoszenie o dominacji głosu Prezesa, tworzeniu kapitałów, określenie roku obrotowego, czy też powołanie zarządu.

 

ZUmowę spółki można zmieniać nieograniczoną ilość razy. Każda taka zmiana musi jednak zostać zawarta w formie pisemnej oraz być uchwalona przez wspólników.

Komentarze (0)
Dywidenda spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Najważniejsze prawo majątkowe, które obejmuje wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dywidenda, czyli zysk należny po rocznym sprawozdaniu finansowym.

Prawo do dywidendy ma wspólnik w następstwie podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku spółki do podziału.
Zysk dzieli się zgodnie ze stosunkiem posiadanych udziałów, chyba że umowa stanowi inaczej.
Do momentu podjęcia uchwały o podziale zysku wspólnikowi nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy, a nawet domaganie się podziału zysku.

Do roszczenia o wypłatę dywidendy uprawniony jest wspólnik w momencie gdy w spółce zaistnieje zysk z przeznaczeniem do podziału. Może zdarzyć się sytuacja, w której zysk zostanie przekazany na cele związane z działalnością spółki oraz jej rozwojem. Okoliczność taka wyłącza wspólników od prawa do dywidendy.


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej
2017-09-07 11:58 Spółka z o.o. komandytowa
2017-08-24 10:16 Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - zadania
2017-08-10 09:10 Umowa spółki z o.o.
2017-07-08 07:04 Kupno spółki