Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 Oceń wpis
   

 

Aby móc rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, na początku musisz udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, gdzie legitymując się własnym dowodem osobistym, wypełnisz formularz, który będzie zgłoszeniem do ewidencji działalności. Złożenie tego wniosku jest odpłatne i kosztuje 100 zł (w przypadku dokonywania różnych zmian we wpisie, płaci się 50 zł).

W formularzu wymagane będzie podanie danych takich, jak:

- imię i nazwisko,

- nazwę firmy,

- numer ewidencji PESEL,

- adres zamieszkania,

- przedmiot działalności firmy (z podaniem kodów PKD),

- datę rozpoczęcia działalności.

Wpis do ewidencji jest dokonywany przez odpowiedni organ władzy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu, otrzymuje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 

*** W 2009 roku wprowadzony został system tzw. jednego okienka, który polega na tym, że w jednym okienku można skorzystać z pomocy doradcy, a także wypełnić wnioski wymagane w Urzędzie Miasta, GUS-ie, Urzędzie Skarbowym, a także ZUS-ie.


 

Komentarze (0)
Jakie dokumenty przygotować, aby... Sposoby ubiegania się o REGON.

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji profesjonalnej firmie, która dopełni  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na szybkie podjęcie działalności gospodarczej.

Cena rejestracji: 1100 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy spółki nowe z 2016 roku, jak również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.
 

TEL: +32 4416020