założenie, rejestracja, zakup, sprzedaż - informacje
 Oceń wpis
   

 

Aby móc rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, na początku musisz udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, gdzie legitymując się własnym dowodem osobistym, wypełnisz formularz, który będzie zgłoszeniem do ewidencji działalności. Złożenie tego wniosku jest odpłatne i kosztuje 100 zł (w przypadku dokonywania różnych zmian we wpisie, płaci się 50 zł).

W formularzu wymagane będzie podanie danych takich, jak:

- imię i nazwisko,

- nazwę firmy,

- numer ewidencji PESEL,

- adres zamieszkania,

- przedmiot działalności firmy (z podaniem kodów PKD),

- datę rozpoczęcia działalności.

Wpis do ewidencji jest dokonywany przez odpowiedni organ władzy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu, otrzymuje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 

*** W 2009 roku wprowadzony został system tzw. jednego okienka, który polega na tym, że w jednym okienku można skorzystać z pomocy doradcy, a także wypełnić wnioski wymagane w Urzędzie Miasta, GUS-ie, Urzędzie Skarbowym, a także ZUS-ie.