Dywidenda spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Najważniejsze prawo majątkowe, które obejmuje wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dywidenda, czyli zysk należny po rocznym sprawozdaniu finansowym.

Prawo do dywidendy ma wspólnik w następstwie podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku spółki do podziału.
Zysk dzieli się zgodnie ze stosunkiem posiadanych udziałów, chyba że umowa stanowi inaczej.
Do momentu podjęcia uchwały o podziale zysku wspólnikowi nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy, a nawet domaganie się podziału zysku.

Do roszczenia o wypłatę dywidendy uprawniony jest wspólnik w momencie gdy w spółce zaistnieje zysk z przeznaczeniem do podziału. Może zdarzyć się sytuacja, w której zysk zostanie przekazany na cele związane z działalnością spółki oraz jej rozwojem. Okoliczność taka wyłącza wspólników od prawa do dywidendy.


Komentarze (0)
Dywidenda
 Oceń wpis
   

Dywidenda jest częścią zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Występuje w spółkach kapitałowych czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Przeznaczona jest do podziału między wspólników lub akcjonariuszy. Może być także w całości przekazana dla jednego akcjonariusza bądź wspólnika.

Dywidenda wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. W spółce akcyjnej o terminie wypłaty oraz o jej wysokości decyduje walne zgromadzenie, natomiast w spółce z o.o. organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników.

Dywidenda może być wypłacana z:

 • zysku netto ostatniego roku obrotowego,

 • niepodzielonego zysku z lat poprzednich,

 • kapitału zapasowego,

 • kapitałów rezerwowych.

 

Warto wiedzieć, że dywidenda nie musi być wypłacana w formie pieniężnej. Może za to zostać wypłacona w formie aktywów, które posiada spółka.

Warunki wypłaty dywidendy:

 • zakończenie roku obrotowego,

 • sporządzenie sprawozdania finansowego,

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

 • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Komentarze (0)
DYWIDENDA
 Oceń wpis
   

Co to jest dywidenda?

DYWIDENDA- jest częścią zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dywidenda występuje w spółkach handlowych i kapitałowych, czyli w spółkach, które posiadają kapitał zakładowy, osobowość prawną, i majątek odrębny od majątku osobistego wspólników. Każdy z udziałowców ma prawo do zysku. Prawa tego nikt nie może ograniczyć. Każde przedsiębiorstwo prowadzące własną działalność uzyskuje z niej zyski netto, które przeznaczyć może na dalszy rozwój firmy bądź też na dywidendy dla wspólników. O tym na co zostaną wydane zyski decyduje Walne Zebranie Akcjonariuszy, które podejmuje uchwały. W uchwale zawarte muszą być następujące elementy:

 • wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję,

 • termin ustalenia prawa do dywidendy,

 • okres w jakim dywidenda będzie wypłacona.

Osoba otrzymująca dywidendę jest zobowiązana do zapłaty podatku kapitałowego, którego stawka wynosi 19%. Kwota przeznaczona na dywidendy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. Od tego ile akcji posiadamy w firmie zależy wielkość wypłacanej dywidendy.

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej