Biegły rewident – kim tak naprawdę jest?
 Oceń wpis
   

Biegły rewident to osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Jego zadaniem jest weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez jednostki.

Biegły rewident sprawdza czy wyniki pracy księgowego są zgodne z rzeczywistością.

Tajemnica zawodowa

Należy pamiętać o tym, że biegły rewident jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Bardzo istotną kwestią jest to, że praca biegłego rewidenta jest filarem bezpiecznego obrotu gospodarczego.

Komentarze (0)
Prawa udziałowców spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Prawa udziałowców spółki z o.o. dzieli się na prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Do praw majątkowych zalicza się: 
 - Prawo do udziału w zyskach czyli dywidendy, 
 - Prawo do zbywania udziałów. 

Natomiast do praw korporacyjnych wspólnika spółki z o.o. zalicza się: 

 - Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników, 

 - Prawo do głosu na zebraniu Zgromadzenia,  

 - Prawo do nadzoru nad działalnością,  

 - Prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki (dotyczy tylko posiadających udziały przekraczające połowę wysokości kapitału zakładowego), 

 - Prawo do kontroli. 

Wszystkie prawa, a także obowiązki wspólników spółki z o.o. regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Warto jednak podkreślić, że część z nich może zostać ograniczona lub rozszerzona zapisami dokonanymi w umowie spółki z o.o., która jak wiadomo jest najważniejszym aktem regulującym jej działanie. 

Komentarze (0)
Spółka z o.o. w organizacji
 Oceń wpis
   

 
Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Spółka w organizacji istnieje pomiędzy zawarciem umowy spółki, a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Założenie spółki z o.o. trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni, dlatego wspólnicy zamiast czekać na zarejestrowanie spółki, mogą działać wykorzystując spółkę w organizacji. Może ona działać w obrocie gospodarczym tak samo jak właściwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 
Spółka ma możliwość: 
- zawierania umów, 
- nabywania towarów lub sprzedawania towarów i usług oraz wystawiania faktur za wykonane usługi i sprzedane towary, ponieważ posiada numer NIP, 
- zatrudniania i zwalniania pracowników, 
- nabywania nieruchomości, 
- wytaczania procesów przed sądem (sama także może być sądzona). 

Komentarze (0)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-07-08 07:04 Kupno spółki
2017-06-17 06:48 Dywidenda spółki z o.o.
2017-05-27 09:02 Jak wykryć nieuczciwą konkurencję?
2017-05-06 10:42 Rada Nazdorcza
2017-04-13 10:33 Organy w spółce z o.o.