Komisja rewizyjna spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

W wszystkich spółkach, gdzie kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 złotych, a jednocześnie wspólników jest więcej niż 25, zgodnie z przepisami powinna zostać utworzona komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Poza wskazanym wyjątkiem, tworzenie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej nie jest obowiązkowe.

W przeciwieństwie do rady nadzorczej, komisja rewizyjna jest organem nie prowadzącym stałego nadzoru w spółce, lecz tylko periodyczny. Kontrola przeprowadzana przez komisję rewizyjną ogranicza się tylko do wglądu do działalności spółki oraz możliwości żądania informacji i wyjaśnień. Nie ma więc prawa podejmowania wiążących decyzji. Komisja rewizyjna w spółce z o.o. najczęściej zbiera się raz na rok,najczęściej przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Po przeprowadzeniu rewizji, składa ona zgromadzeniu sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy również prawo do zwołania zgromadzenia wspólników, jeśli zarząd spółki z o.o. nie zwołuje go w właściwym czasie. 

Przeczytaj również:
- Rachunek przepływów finansowych
-
 Spółka używana?

Komentarze (0)
Wady i zalety spółek kapitałowych
 Oceń wpis
   

Spółki kapitałowe należą do jednych z częściej wybieranych form prawnych. Dotyczy to głównie spółki z o.o. - najczęściej wybieranej formy prawnej. Mimo, że są to bardzo dobre formy do prowadzenia działalności gospodarczej, mają też wady.

Do zalet spółek kapitałowych zalicza się:
- możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników, do wysokości wniesionych udziałów lub akcji,
- bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, właśnie dzięki ograniczonej odpowiedzialności, ale także dzięki działalności rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
- łatwość nabycia praw do spółki, poprzez zakup udziałów,
- możliwość zgromadzenia dużego kapitału dzięki emisji akcji i udziałów.

Przyznać trzeba, że spółki kapitałowe posiadają wiele zalet. Są one dobre zwłaszcza, gdy chce się prowadzić duży i ryzykowny biznes lub przynajmniej zaangażować się w działalność i nie ryzykować majątku. Poza istotnymi zaletami spółek kapitałowych, dostrzec można także ich wady, a raczej utrudnienia w ich prowadzeniu. Należy do nich przede wszystkim obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości oraz występowanie zjawiska podwójnego opodatkowania. Są to dosyć poważne utrudnienia, lecz można znaleźć na nie sposoby. Wystarczy zlecić księgowość biuru rachunkowemu, by zmniejszyć obowiązki spółki i nie ponieść wysokich kosztów, związanych z prowadzeniem księgowości. Ominięcie podwójnego opodatkowania jest trudniejsze, lecz możliwe. Warto w tym celu zasięgnąć porady eksperta podatkowego.

Komentarze (0)
Umowa spółki komandytowej
 Oceń wpis
   

Twoją ostatnią decyzją było założenie firmy w postaci spółki komandytowej? To teraz na pewno analizujesz wszystkie etapy założenia tej właśnie spółki. Czytasz, czytasz i pojawia się pojęcie "umowa spółki komandytowej". Musisz pamiętać, aby spełnić wszystkie wymagania, by umowa była ważna.

Pierwszym warunkiem jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Co musi zawierać umowa?
- firma spółki,
- siedziba spółki,
- przedmiot działalności spółki,
- czas trwania spółki,
- oznaczenie wnoszonych wkładów,
- kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli.

Umowa spółki komandytowej powinna być sporządzona zgodnie z warunkami, gdyż to ona reguluje całe funkcjonowanie spółki. Do niej podporządkowują się wspólnicy zarządzający spółką. To ona określa w jak dużej mierze odpowiadają oni za zobowiązania spółki komandytowej.

Umowa spółki komandytowej może zostać zmieniona w czasie trwania spółki. Trzeba jednak pamiętać, aby ten proces przebiegał zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Komentarze (0)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej