Umowa spółki z o.o. - różnice w zależności od rejestracji
 Oceń wpis
   

Sporządzanie umowy spółki z o.o. różni się w zależności od typu rejestracji spółki z o.o. Oto jakie są zasady sporządzania umowy spółki z o.o. w zależności od formy rejestracji.

Umowa spółki w trybie tradycyjnym  

Umowę spółki z o.o. w trybie tradycyjnym można sporządzić formułują w miarę dowolnie treść dokumentu. Wystarczy tylko podać odpowiednie dane: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wspólników,  liczbę i wartość udziałów,  czas trwania spółki.

UWAGA!!!

Umowę sporządzaną podczas tradycyjnej rejestracji spółki z o.o. należy sporządzić u notariusza, gdyż dokument ten wymaga uzyskania formy aktu notarialnego.

Umowa spółki w trybie elektronicznym

Sporządzając umowę podczas rejestracji spółki z o.o. elektronicznej nie można w sposób dowolny sformułować jej treści.  Trzeba przyjąć jej taką formę umowy, jaką narzuca system, uzupełniając dane w wzorze umowy. Jest to pewne utrudnienie, jednak zamian tego zyskuje się ułatwienie, nie musząc udawać się osobiście do notariusza. 

Komentarze (0)
Anonimowość udziałowców w spółce z o.o.
 Oceń wpis
   

Zdarza się, że właściciel (udziałowiec) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chciałby pozostać anonimowy i nie widnieć w Krajowym Rejestrze Sądowym, dostępnym on-line. Nie chciałby, aby osoby nieupoważnione dowiedziały się, że jest właścicielem udziałów w spółce z o.o. Istnieją różne powody zachowania anonimowości, np. konieczność ukrycia posiadania spółki przed konkurencją czy wspólnikami. Czy właściciel spółki może pozostać anonimowy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jednak jest kilka sposobów, dzięki którym można tego dokonać.

Jednym z najbanalniejszych rozwiązań jest wystosowanie prośby do zaufanej osoby, aby tak objęła udziały w spółce z o.o, stała się ich formalnym właścicielem. W KRS to właśnie ta osoba zostanie wskazana jako właściciel podmiotu.

Inną metodą jest wykorzystanie faktu, że KRS online nie wskazuje udziałowców, którzy obejmują mniej niż 10 proc. udziałów. Jednak w dokumentach przechowywanych w formie pisemnej w KRS widnieją wszyscy udziałowcy.

Jedno z bardziej efektywnych rozwiązań to zaangażowanie spółki zagranicznej. Najlepsze będą spółki z tzw. lokalizacji offshore. W tych krajach nie ma różnorakich dostępnych rejestrów.

Komentarze (0)
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
 Oceń wpis
   

 Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są jako prawa majątkowego zbywalne, z pewnymi majątkami, bowiem można ograniczyć możliwość zbycia udziałów. Jednak żadna umowa spółki nie może zakazywać obrotu udziałami.  
 
Udziały w spółce mogą być: 
1). PODZIELNE 
Udziały można dzielić zbywając część udziału innemu podmiotowi, tzn. udział jest podzielny gdy wspólnik może posiadać tylko jeden udział. 
2). NIEPODZIELNE 
Jeśli wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział i wspólnik może zbyć ułamkową część jednego albo wszystkich udziałów. 
 
Część udziału może zostać zbyta, jeśli jest to dopuszczalne w umowie, powstaje wtedy nowy udział z wartością nominalną wynoszącą co najmniej 50 zł. Jednak w sytuacji gdy wspólnik jest posiadaczem wielu udziałów i zbywa ułamkową część jednego albo kilku udziałów, to między zbywcą i nabywcą powstaje wspólność prawa udziałowego. 
 
Umowa spółki powinna zawierać zapisy określające organ lub osobę udzielającą zgody na zbycie udziału: zarząd, Radę Nadzorczą, poszczególnych wspólników, osobę trzecią czy organ administracji.  

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-07-08 07:04 Kupno spółki
2017-06-17 06:48 Dywidenda spółki z o.o.
2017-05-27 09:02 Jak wykryć nieuczciwą konkurencję?
2017-05-06 10:42 Rada Nazdorcza
2017-04-13 10:33 Organy w spółce z o.o.