Organy w spółce z o.o.
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak wiadomo jest jedną z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, posiada on ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz może uniknąć konieczności płacenia składek do ZUS. 

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Spółka posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są: zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zarząd spółki:
- organ wykonawczy,
- składa się z przynajmniej jednego członka,
- prowadzi sprawy spółki,
- reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Zgromadzenie wspólników:
- organ uchwałodawczy,
- decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,
- dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,
- decyduje o rozwiązaniu spółki.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:
- organy nadzorczo-kontrolne,
- sprawują nadzór nad działalnością spółki,
- organy fakultatywne w określonych przypadkach.

 
Komentarze (0)
Kodeks spółek handlowych
 Oceń wpis
   

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku. Zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku, który oprócz przepisów normujących funkcjonowanie spółek zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy regulujące funkcjonowanie spółek handlowych, do których zalicza się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. K.s.h. nie reguluje działalności spółek cywilnych, których funkcjonowanie zawarte jest w przepisach Kodeksu cywilnego.


Spółkami osobowymi są:

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie,

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne.


Do spółek kapitałowych należą:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.


Kodeks spółek handlowych zawiera szczegółowe przepisy dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz sposobu rozwiązywania spółek. Normuje on także łączenie i podział spółek oraz przekształcanie ich w inne spółki handlowe.

 

 

Zobacz jakie wady i zalety mają spółki kapitałowe.


Komentarze (0)
Dywidenda
 Oceń wpis
   

Dywidenda jest częścią zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Występuje w spółkach kapitałowych czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Przeznaczona jest do podziału między wspólników lub akcjonariuszy. Może być także w całości przekazana dla jednego akcjonariusza bądź wspólnika.

Dywidenda wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. W spółce akcyjnej o terminie wypłaty oraz o jej wysokości decyduje walne zgromadzenie, natomiast w spółce z o.o. organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników.

Dywidenda może być wypłacana z:

 • zysku netto ostatniego roku obrotowego,

 • niepodzielonego zysku z lat poprzednich,

 • kapitału zapasowego,

 • kapitałów rezerwowych.

 

Warto wiedzieć, że dywidenda nie musi być wypłacana w formie pieniężnej. Może za to zostać wypłacona w formie aktywów, które posiada spółka.

Warunki wypłaty dywidendy:

 • zakończenie roku obrotowego,

 • sporządzenie sprawozdania finansowego,

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

 • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej