Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - zadania
 Oceń wpis
   

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej ma przede wszystkim sprawować stałą kontrolę w każdej dziedzinie jej działalności.

Do jej głównych zadań należy:
-badanie dokumentacji spółki,
-domaganie się wyjaśnień od komplementariuszy oraz pracowników spółki,
-dokonywanie rewizji majątku spółki,
-ocena sprawozdań komplementariuszy dotyczących działalności spółki,
-kontrola sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
-ocena wniosków komplementariuszy odnośnie zysków bądź strat spółki,
-sporządzenie sprawozdania z wyżej wymienionych ocen,
-ustalanie wynagrodzenia dla komplementariuszy.

Obowiązki rada nadzorcza wykonuje na drodze uchwał zapadających na posiedzeniach. Spotkania te zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
Aby podjąć uchwałę wymaga się zaproszenia całego składu oraz obecności minimum połowy. Do zatwierdzenia uchwały niezbędna jest większość głosów, w tej kwestii znacznie surowsze wymagania może narzucać statut. Poszczególni członkowie rady nadzorczej dodatkowo mogą zostać delegowani do pełnienia samodzielnych czynności kontrolnych. Delegowani członkowie są objęci zakazem konkurencji, a za wykonaną przez siebie pracę otrzymują wynagrodzenie.


Komentarze (0)
Umowa spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowo musi ona przybrać formę aktu notarialnego i zostać podpisana właśnie pod jego nadzorem.

 

Na umowie obowiązkowo muszą znaleźć się:

- Firma i siedziba spółki: pełna nazwa firmy z dopiskiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres i miejscowość w której mieści się centrala firmy.

- Przedmiot działalności spółki: określa się go na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

- Wysokość kapitału zakładowego: nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych.

- Czy wspólnik może mieć więcej niż jednej udział.

- Liczba i wartość nominalna udziałów: wartość nie może być niższa niż 50 złotych. 
- Czas trwania spółki: podawany jest tylko jeżeli jest on ściśle określony.

- Ponadto można zawrzeć elementy dodatkowe takie, jak na przykład ogłoszenie o dominacji głosu Prezesa, tworzeniu kapitałów, określenie roku obrotowego, czy też powołanie zarządu.

 

ZUmowę spółki można zmieniać nieograniczoną ilość razy. Każda taka zmiana musi jednak zostać zawarta w formie pisemnej oraz być uchwalona przez wspólników.

Komentarze (0)
Kupno spółki
 Oceń wpis
   

Zakładanie spółek w Polsce niestety wiąże się ze skomplikowanym procesem rejestracyjnym, który trwać może nawet kilka tygodni.
Niedogodności te skutecznie odstraszają od procesu założenia spółki potencjalnych przedsiębiorców. Na szczęście trudności związane z rejestracją można bardzo łatwo ominąć poprzez zakup gotowej spółki.
Nabywając gotową jednostkę stajesz się właścicielem podmiotu w pełni przygotowanego do poprowadzenia pod sobą firmy. Oznacza to, że dysponuje kapitałem zakładowym, dokumentacją, umową, a także numerami NIP, REGON, KRS, które potwierdzają uzyskanie wpisów do poszczególnych urzędów.

Kupując spółkę zaraz po złożeniu podpisu na umowie spółki stajesz się pełnoprawnym właścicielem jednostki w pełni przygotowanej do tego, aby natychmiast poprowadzić pod sobą firmę.

Kupując spółkę dodatkowo może zdecydować się na zakup spółki stażowej. Taka jednostka z kolei zwiększa wiarygodność danej jednostki.    


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej