Wsparcie finansowe w czasie rozpoczęcia działalności.
 Oceń wpis
   

Chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą i zastanawiasz się z jakich form pomocy możesz skorzystać?

Jedną z form pomocy w czasie zakładania własnej firmy to bezzwrotne świadczenie z powiatowego Urzędu Pracy. Z pomocy Funduszu Pracy korzystać mogą wszyscy zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Przyznanie dotacji dokonywane jest na podstawie odpowiedniej umowy, w treści której biorca zobowiązuje się spełniać wszystkie zasady i postanowienia narzucone przez Urzędu Pracy.

Wsparcie jest jednorazowe i przeznaczone w głównej mierze na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym również kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

 

Kolejną formą pomocy są unijne dotacje, które udzielane są w zależności od danego regionu. Dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczą się i nie pracują Unia Europejska umożliwia stosunkowo łatwe ubieganie się o wsparcie finansowe.

Kwalifikując się jako beneficjent możesz uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo, pomoc finansową i porady w pierwszym etapie prowadzenia własnego biznesu.

Przedsiębiorcy mogą również starać się o różnorodną pomoc od polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, które oferują m.in. mikropożyczki czy też kredyty technologiczne.

Komentarze (0)
Rachunek wyników
 Oceń wpis
   

Nieodłącznym elementem każdego sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. Nazywa się go czasem rachunkiem wyników, jak zostało to nazwane w tytule tego postu.

Rachunek wyników w sprawozdaniu finansowym ma za zadanie ukazanie osiągniętego przez jednostkę w danym roku obrotowym wyniku finansowego oraz ukazanie ogólnej sytuacji finansowej - wielkość przychodów, ponoszone koszty oraz wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. 

W zależności od tego w jaki sposób jednostki rozliczają ponoszone koszty, rachunek wyników może być sporządzany w dwóch wariantach. Jednym z nich jest wariant porównawczy, przeznaczony dla ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 4  lub jednocześnie zespołu 4 i 5. Dla jednostek ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 5 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5 przeznaczony jest wariant kalkulacyjny. 

Zobacz więcej informacji o elementach sprawozdania finansowego - kliknij!

Komentarze (0)
Biegły rewident – kim tak naprawdę jest?
 Oceń wpis
   

Biegły rewident to osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Jego zadaniem jest weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez jednostki.

Biegły rewident sprawdza czy wyniki pracy księgowego są zgodne z rzeczywistością.

Tajemnica zawodowa

Należy pamiętać o tym, że biegły rewident jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Bardzo istotną kwestią jest to, że praca biegłego rewidenta jest filarem bezpiecznego obrotu gospodarczego.

Komentarze (0)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej