Spółka celowa
 Oceń wpis
   

Spółka celowa wymagana jest przez bank podczas udzielania kredytu. Zostaje założona w celu rozgraniczenia przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Wspólnicy spółki zobligowani są do posiadania czystej historii kredytowej oraz muszą mieć realne zabezpieczenia kredytu (na majątku swoim lub cudzym).

 

Najczęściej spółkami celowymi są:

  • spółka z o.o.

  • spółka akcyjna

 

Spółka celowa ma zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa

 

Komentarze (1)
Zwyczajne zgromadzenie wspólników
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z chętnie zakładanych firm w Polsce. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, który zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki. Musi się ono odbyć przynajmniej raz w roku, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zazwyczaj ostateczny termin zwołania ZZW mija 30 czerwca, jednak jeśli odbędzie się ono po upływie ustanowionego terminu nie wpływa to na ważność podjętych uchwał, ale może powodować nałożeniem kar na członków zarządu.


Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.


Zapraszamy na naszą stronę główną!

Komentarze (0)
Kapitał zakładowy
 Oceń wpis
   

Kapitał zakładowy jest minimalnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest podczas zakładania danej spółki. Kapitał zakładowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmowany jest w pasywach bilansu oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Kapitał zakładowy nie jest taki sam dla każdej spółki, co ważne nie w każdej spółce musi on występować. W Polsce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych minimalny kapitał zakładowy wynosi:

  • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych,

  • w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych,

  • w spółce akcyjnej 100.000 złotych.

Kapitał zakładowy występuje jeszcze w 2 formach prowadzenia działalności, które mogą być założone w Polsce:

  • w spółdzielni europejskiej 30.000 euro,

  • w spółce europejskiej 120.000 euro.


Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie działalności przedsiębiorstwa, jednak musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub jej statutem


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej