Jak wykryć nieuczciwą konkurencję?
 Oceń wpis
   

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często możesz natrafić na ludzi, którzy będą próbować za wszelką cenę utrudnić Ci funkcjonowanie na rynku. Tylko czy na pewno wiesz, które praktyki prowadzone przez konkurencję są dozwolone, a które naruszają prawo?

Nieuczciwa konkurencja to działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszają interes innego przedsiębiorcy bądź klienta.

Do podstawowych działań nieuczciwej konkurencji należą:
1. Wprowadzenie oznaczenia, które błędnie określa przedsiębiorstwo.
2. Kłamliwe oznaczenie pochodzenia geograficznego produktów.
3. Oznaczenie towarów i usług, które wprowadzają nabywców w błąd.
4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Zachęcanie do rozwiązania lub niewykonania umowy.
6. Naśladownictwo produktów.
7. Utrudnianie dostępu do rynku.
8. Przekupstwo i łapówkarstwo.
9. Stosowanie zakazanej reklamy.
10. Organizowanie sprzedaży w formie lawinowej. 

Należy mieć na uwadze, że osoby, które zastosowały nielegalne praktyki mogą zostać pozwane do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej przez jednostki, których interes został zagrożony bądź w jakimkolwiek stopniu ucierpiał. 

 
Komentarze (0)
Rada Nazdorcza
 Oceń wpis
   

Rada nadzorcza to organ osób prawnych powoływany przez walne zgromadzenie. Jej celem jest nieustanne kontrolowanie działalności spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielni.
Jej członkami nie mogą być członkowie zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów, główny księgowy danej spółki, jej adwokat, radca prawny lub osoby bezpośrednio podlegające członkom spółki.
W przypadku gdy członek zarządu nie może sprawować swoich obowiązków, wówczas rada nadzorcza musi dokonać natychmiastowej zmiany w składzie zarządu.  

Do głównych zadań rady nadzorczej zalicza się:
-analizowanie podjętych decyzji,
-powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
-kontrolowanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
-składanie corocznego sprawozdania z wyników oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku bądź pokrywania strat,
-reprezentacja spółki,
-nabywanie nieruchomości,
-zawieszanie członków zarządu,
-zatwierdzanie planu działania spółki.


Kadencja rady nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat!

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej