Rachunek wyników
 Oceń wpis
   

Nieodłącznym elementem każdego sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. Nazywa się go czasem rachunkiem wyników, jak zostało to nazwane w tytule tego postu.

Rachunek wyników w sprawozdaniu finansowym ma za zadanie ukazanie osiągniętego przez jednostkę w danym roku obrotowym wyniku finansowego oraz ukazanie ogólnej sytuacji finansowej - wielkość przychodów, ponoszone koszty oraz wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. 

W zależności od tego w jaki sposób jednostki rozliczają ponoszone koszty, rachunek wyników może być sporządzany w dwóch wariantach. Jednym z nich jest wariant porównawczy, przeznaczony dla ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 4  lub jednocześnie zespołu 4 i 5. Dla jednostek ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 5 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5 przeznaczony jest wariant kalkulacyjny. 

Zobacz więcej informacji o elementach sprawozdania finansowego - kliknij!

Komentarze (0)
Biegły rewident – kim tak... Wsparcie finansowe w czasie...

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej