Założenie spółki z o.o. w 24h? Jednak możliwe.
 Oceń wpis
   

Kodeks Spółek Handlowych od 1 stycznia 2012 roku przewiduje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zaledwie 24h!

Czy to trudne? Nie, ponieważ cała procedura wymaga tylko umiejętności posługiwania się dostępnymi w systemie teleinformatycznym wzorami. 

Czy to szybkie? Rzecz jasna, w końcu trwa 24h, a to prawie nic w porównaniu do tradycyjnej metody, która często wlecze się nawet kilka tygodni. 

Czy to korzystne? Również, gdyż nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 

Rejestracja zakończona pomyślnie? Świetnie.

Teraz Twoim zadaniem będzie, aby w ciągu 7 dni od wpisania spółki do rejestru, złożyć w sądzie rejestrowym poświadczone notarialnie wzory podpisów każdego członka zarządu. 

Aby spółka z o.o. mogła w ten sposób powstać, nie wymaga się wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przed rejestracją spółki. Jednak pokrycie tego kapitału nie powinno nastąpić później niż w terminie 7 dni od dnia wpisania danej spółki do rejestru. Ważne jest to, że wkłady muszą mieć postać tylko pieniężną (wykluczone są aporty). Jednak późniejsze ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego może mieć postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną.

rejestracja spółki

Komentarze (0)
Spółka z o.o. płaci podatki.
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została obarczona obowiązkiem płacenia podatku zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W ustawie zostało dokładnie określone podwójne opodatkowanie jej zysku. W pierwszej kolejności dochód spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w drugiej od dywidend wypłacanych wspólnikom. 

Trzeba wiedzieć, że spółki z o.o. będąc spółkami kapitałowymi, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), który wynosi 19%. Podatek ten jest płacony od osiągniętych przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu do 20. dnia następnego miesiąca. Jak już zostało wspomniane, w momencie wypłaty dywidendy wspólnikom, należy pamiętać o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości także 19%.

Decyzja o podziale zysku nie stwarza zatem obowiązku podatkowego, gdyż czyni to dopiero jego wypłata pomiędzy wspólników spółki lub powiększenie kapitału zakładowego z środków zgromadzonych w formie kapitału zapasowego lub rezerwowego.

!!! Gdyby spółka chciała przekazać cały zysk na tzw. fundusze specjalne (kapitał zapasowy lub rezerwowy), wówczas płacony jest podatek CIT. !!!

podatki w spółce z o.o. 

 

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej