Organy w spółce z o.o.
 Oceń wpis
   
 •  Zgromadzenie wspólników najważniejszy organ spółki, który tworzą wszyscy wspólnicy. Jego zadaniem jest podejmowanie uchwał poprzez większość głosów. Może zostać zwołane przez zarząd, radę nadzorczą, komisję rewizyjną lub wspólników upoważnionych przez sąd. Zgromadzenie wspólników może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 •  Zarząd może składać się ze wspólników lub osób trzecich, którzy nie są współwłaścicielami spółki. Może być jedno lub kilkuosobowy. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki, a także jej reprezentowanie. Członkowie zarządu spółki są powoływani i odwoływani ze swojego stanowiska uchwałą wspólników.
 • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna organ kontrolujący, powoływany przez wspólników na określony czas (kadencję). Organ ten sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki w każdej dziedzinie jej działalności, jednak nie ma uprawnień do wydawania poleceń zarządzających spółką. W jej skład wchodzi co najmniej 3 członków.                                  organy spółki z o.o.
 

 

Komentarze (0)
Wspólnicy w spółce z o.o. - ich prawa i obowiązki.
 Oceń wpis
   

Prawa w spółce z o.o. nabywa każdy jej wspólnik, ale niektóre nadawane są poprzez specjalne zapisy w sporządzonej umowie lub po spełnieniu określonych warunków. Do praw wspólników możemy zaliczyć:

 • prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników,

 • prawo głosu,

 • prawo nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem spółki,

 • prawo do udziału w zyskach,

 • prawo zbycia udziałów,

 • prawo kontrolowania dokumentów spółki.

Natomiast istnieje również druga strona medalu, a mianowicie obowiązki:

 • obowiązek wniesienia wkładu do spółki,

 • obowiązek dokonania niezbędnych wpłat,

 • obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,

 • obowiązek dostarczeni
 • a spółce niezbędnych dokumentów. 
Komentarze (0)
Odpowiedzialność członka zarządu w spółce z o.o.
 Oceń wpis
   

 Po założeniu spółki i wyznaczeniu jej członków zarządu, w pewnym sensie do podziału pozostaje jeszcze odpowiednie wyznaczenie odpowiedzialności za jej zobowiązania. Każdy rodzaj spółki wiąże się ze skutkami, jakie wiążą się z ewentualnym pociągnięciem do odpowiedzialności. Inną kwestią jest odpowiedzialność zarządu, a inną wspólników...

Jedną z głównych zalet, jakie można przypisać spółce z o.o. jest to, że za zobowiązania odpowiada ona swoim majątkiem, a wspólnicy tylko do wartości wniesionych przez siebie wkładów.

Inna sytuacja występuje w sytuacji, kiedy osoba będąca wspólnikiem jest jednocześnie członkiem jej zarządu. Wówczas w sytuacji egzekucji odbywającej się przeciwko spółce, kiedy okaże się ona bezskuteczna, wszyscy członkowie zarządu za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie. Ma to być zapewnieniem dla wierzyciela w kwestii dochodzenia zapłaty.

Ważne jest również to, że egzekucja przeciwko członkowi zarządu może zostać uchylona, gdy:

- w odpowiednim czasie zgłoszono wniosek o upadłość,

- niezgłoszenie wniosku nie nastąpiło z winy zarządu,

- niezgłoszenie wniosku nie spowodowało szkody dla wierzycieli,

- nie wykorzystano egzekucji w stosunku do spółki.

                     odpowiedzialność zarządu

Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej