Dywidenda i podatki–spółka z o.o.
 Oceń wpis
   

 Zakładając spółkę z ograniczona odpowiedzialności zastanawiamy się jak duży zysk będzie nam ona dawała. Należy pamiętać,że spółka z o.o. jest działalnością dosyć bezpieczna dlatego warto ja otworzyć zarówno samemu jak i ze wspólnikami. Spółka posiada swój własny majątek, a członkowie mogą dochodzić praw tylko i wyłącznie do wysokości swoich wkładów. Wspólnikami czy też właścicielami tego rodzaju spółki mogą być osobowe spółki handlowe a także osoby prawne i fizyczne. Kiedy instytucja zacznie owocować przynosząc odpowiednie zyski założyciele decydują w jaki sposób podzielą je między sobą. Zazwyczaj wysokość zysków odpowiada wysokości wkładów danego wspólnika, lecz członkowie spółki mogą inaczej dokonywać podziału jednak zawsze forma w jakiej zysk będzie podzielony musi być zawarta w umowie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek handlowych. Każda osoba, która bez zgody całego zgrupowania wspólników bądź też wbrew przepisom prawa otrzymał wypłatę zobowiązany jest do jej zwrotu.

 Dywidenda co to takiego?

 DYWIDENDA- jest to zysk wypłacany pracownikom/ wspólnikom spółki. Zysk ten nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. O wysokości dywidendy decydują założyciele na walnym zebraniu.

Spółka oprócz korzyści ma także do spłacania różnego rodzaju podatki. Działalność ta należy do spółek kapitałowych, które są opodatkowane podatkiem dla osób prawnych (CIT) wynosi on 19%. Podatek ten płaci się od dochodów spółki z o.o.. Do podatków tej instytucji należy także zaliczyć zryczałtowany podatek od osób fizycznych także w wysokości 19%.

Komentarze (0)
Umowa spółki z o.o. - początek działalności.
 Oceń wpis
   

 Każdy kto planuje zacząć swoją własną działalność powinien założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta jest jedną z najbezpieczniejszych gdyż w duży sposób ogranicza ryzyko spłaty zobowiązań czy też zadłużeń. Reprezentowanie, zarządzanie i kontrolowanie spółki powierza się zarządowi czyli kompetentnym ludziom, którzy zadbają o firmę. Za zobowiązania firmy nie musimy odpowiadać swoim majątkiem chyba, że są to wyjątkowe sytuacje.

Aby spółka prawidłowo funkcjonowała należy sporządzić umowę. W przypadku spółek jednoosobowych jest to tzw. akt założycielski natomiast przy większej liczbie wspólników sporządzamy umowę spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Każda umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Co powinno być w umowie:

  • nazwa firmy,
  • wysokość wkładu,

  • informacja o tym czym nasza firma będzie się zajmować,

  • wysokość kapitału zakładowego,

  • APORT czyli wkład rzeczowy, niepieniężny,

 

Spółki kapitałowe charakteryzują się tym,że między zawarciem umowy, a faktycznym powstaniem mamy etap przejściowy. Spólka w organizacji może prowadzić działalność nie będąc wpisana do rejestru.

Komentarze (0)
CO TO JEST SPÓŁKA z o.o.
 Oceń wpis
   
 SPÓŁKA z o.o.

Jest to forma współpracy kilku osób zwanych wspólnikami, którzy są związani umową w postaci aktu notarialnego. Aby spółka z o.o mogła zaistnieć należy wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dzięki czemu zyskuje osobowość prawną .

FORMY SPÓŁKI z o.o.

Spółka z o.o. jest formą spółki kapitałowej oznacza to, że aby taka spółka powstała potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 5000 zł oraz spółką handlową czyli taką, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Każdy ze wspólników wnosi do spółki swój wkład i odpowiada za nią tylko d wysokości swojego wkładu. Do prawidłowego funkcjonowania spółki potrzebny jest dziewięciocyfrowy numer- REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz konto bankowe.

Najważniejsze organy spółki:

  • ZARZĄD - jest to powołane zgromadzenie, którego zadaniem jest kierowanie spółką, sprawdzanie dokumentów, księgowości oraz przekazywaniem sprawozdań.
  • ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW- reprezentują firmę, zarządzają podziałem zysku , mogą zmieniać postanowienia umowy.
Komentarze (0)

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-11-16 08:11 Spółka celowa
2017-11-02 11:19 Zwyczajne zgromadzenie wspólników
2017-10-19 08:55 Kapitał zakładowy
2017-10-05 08:12 Krajowy Rejestr Sądowy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej