Rejestracja spółki z o.o. - tradycyjnie czy przez Internet?
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z często wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem długotrwałym, gdyż może trwać nawet kilka tygodni. Założenie spółki w ten sposób odbywa się przy udziale notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. W tym przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością opłaty wysokich kosztów notarialnych.


Rejestracja spółki z o.o. przez Internet odbywa się na specjalnej platformie internetowej, która została udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na platformie dostępne są wzory dokumentów, które wymagane są do założenia spółki, dzięki czemu obecność notariusza nie jest obowiązkowa. Przedsiębiorca samodzielnie wprowadza dane zakładanej spółki do formularzy. Dokumenty generowane są automatycznie. Należy je podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rejestracja spółki z o.o. przez Internet trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do właściwego sądu rejonowego.


Komentarze (0)
Spółka celowa
 Oceń wpis
   

Spółka celowa wymagana jest przez bank podczas udzielania kredytu. Zostaje założona w celu rozgraniczenia przeprowadzenia danego projektu od innych projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę, tym samym ograniczając ryzyko finansowe dla przedsiębiorcy i dla banku.

Wspólnicy spółki zobligowani są do posiadania czystej historii kredytowej oraz muszą mieć realne zabezpieczenia kredytu (na majątku swoim lub cudzym).

 

Najczęściej spółkami celowymi są:

  • spółka z o.o.

  • spółka akcyjna

 

Spółka celowa ma zastosowanie dla ograniczenia ryzyka dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa

 

Komentarze (1)
Zwyczajne zgromadzenie wspólników
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z chętnie zakładanych firm w Polsce. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, który zajmuje się najważniejszymi sprawami spółki. Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki. Musi się ono odbyć przynajmniej raz w roku, w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zazwyczaj ostateczny termin zwołania ZZW mija 30 czerwca, jednak jeśli odbędzie się ono po upływie ustanowionego terminu nie wpływa to na ważność podjętych uchwał, ale może powodować nałożeniem kar na członków zarządu.


Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.


Zapraszamy na naszą stronę główną!

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje