Kapitał zakładowy
 Oceń wpis
   

Kapitał zakładowy jest minimalnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest podczas zakładania danej spółki. Kapitał zakładowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmowany jest w pasywach bilansu oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Kapitał zakładowy nie jest taki sam dla każdej spółki, co ważne nie w każdej spółce musi on występować. W Polsce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych minimalny kapitał zakładowy wynosi:

  • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych,

  • w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych,

  • w spółce akcyjnej 100.000 złotych.

Kapitał zakładowy występuje jeszcze w 2 formach prowadzenia działalności, które mogą być założone w Polsce:

  • w spółdzielni europejskiej 30.000 euro,

  • w spółce europejskiej 120.000 euro.


Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie działalności przedsiębiorstwa, jednak musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub jej statutem


Komentarze (0)
Krajowy Rejestr Sądowy
 Oceń wpis
   
KRS to rodzaj rejestru publicznego, który prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje od stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy. KRS daje możliwość pozyskani informacji o przedsiębiorcach podlegających  obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Składa się on z:
- Rejestr Przedsiębiorców;
- Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Rejestr Dłużników Niewypłacalnych;


Pełni dwie funkcje:
informacyjna ( baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym)
legalizacyjna ( wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych)


Od 2012 roku działa wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki której można bezpłatnie pobrać elektroniczny dokument odpowiadający  aktualnemu odpisowi z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń. 
 
Komentarze (0)
Wady spółki partnerskiej
 Oceń wpis
   
Spółka partnerska to spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy zwani partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu. Podmiot ten posiada także zdolność do czynności prawnych, może być zatem pozywany i pozywać. Spółka ta nie ma jednak osobowości prawnej. 

Podmiot ten niestety wiąże się z szeregiem wad, które mogą zniechęcić do podjęcia działalności w tej formie.

Pierwszą z nich jest fakt, że podmiot ten nie jest podatnikiem podatku dochodowego. To wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy. Każdy ze wspólników również samodzielnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. 

Największa wada spółki partnerskiej związana jest utratą kwalifikacji przez któregoś z partnerów. W takiej sytuacji musi on złożyć pisemne oświadczenie i wystąpić ze spółki. Jeżeli nie zrobi tego w przeciągu roku wówczas nastąpi to na mocy prawa.
W momencie gdy nawet jeden ze wspólników straci uprawnienia do wykonywania zawodu wówczas dalszy byt spółki jest wątpliwy. Spółka otrzymuje rok na znalezienie zastępstwa w przeciwnym wypadku zostanie rozwiązana.  
Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje