Wady spółki partnerskiej
 Oceń wpis
   
Spółka partnerska to spółka osobowa, którą tworzą wspólnicy zwani partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu. Podmiot ten posiada także zdolność do czynności prawnych, może być zatem pozywany i pozywać. Spółka ta nie ma jednak osobowości prawnej. 

Podmiot ten niestety wiąże się z szeregiem wad, które mogą zniechęcić do podjęcia działalności w tej formie.

Pierwszą z nich jest fakt, że podmiot ten nie jest podatnikiem podatku dochodowego. To wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy. Każdy ze wspólników również samodzielnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. 

Największa wada spółki partnerskiej związana jest utratą kwalifikacji przez któregoś z partnerów. W takiej sytuacji musi on złożyć pisemne oświadczenie i wystąpić ze spółki. Jeżeli nie zrobi tego w przeciągu roku wówczas nastąpi to na mocy prawa.
W momencie gdy nawet jeden ze wspólników straci uprawnienia do wykonywania zawodu wówczas dalszy byt spółki jest wątpliwy. Spółka otrzymuje rok na znalezienie zastępstwa w przeciwnym wypadku zostanie rozwiązana.  
Komentarze (0)
Spółka z o.o. komandytowa
 Oceń wpis
   

Coraz częściej wybieraną formą spółki przez przedsiębiorców decydujących się na otworzenie własnej firmy jest spółka z o.o. komandytowa. Pozwala to na optymalizację kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia firmy.

Dlaczego połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej jest właściwym rozwiązaniem?

Tego rodzaju spółka prowadzona jest głównie w formie spółki komandytowej. Spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza, reprezentuje na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy pełni funkcję zarządzającą oraz administracyjną.

 

Zalety spółki z o.o. komandytowej:

  • optymalizacja podatkowa

  • mniej skomplikowane zarządzanie spółką

  • mniejsze koszty prowadzenie

  • mniejsza odpowiedzialność za zobowiązania


 

Wady spółki z o.o. komandytowej:

  • duże koszty rejestracji spółki

  • konieczność prowadzenia pełnej księgowości

 

Komentarze (0)
Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - zadania
 Oceń wpis
   

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej ma przede wszystkim sprawować stałą kontrolę w każdej dziedzinie jej działalności.

Do jej głównych zadań należy:
-badanie dokumentacji spółki,
-domaganie się wyjaśnień od komplementariuszy oraz pracowników spółki,
-dokonywanie rewizji majątku spółki,
-ocena sprawozdań komplementariuszy dotyczących działalności spółki,
-kontrola sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
-ocena wniosków komplementariuszy odnośnie zysków bądź strat spółki,
-sporządzenie sprawozdania z wyżej wymienionych ocen,
-ustalanie wynagrodzenia dla komplementariuszy.

Obowiązki rada nadzorcza wykonuje na drodze uchwał zapadających na posiedzeniach. Spotkania te zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
Aby podjąć uchwałę wymaga się zaproszenia całego składu oraz obecności minimum połowy. Do zatwierdzenia uchwały niezbędna jest większość głosów, w tej kwestii znacznie surowsze wymagania może narzucać statut. Poszczególni członkowie rady nadzorczej dodatkowo mogą zostać delegowani do pełnienia samodzielnych czynności kontrolnych. Delegowani członkowie są objęci zakazem konkurencji, a za wykonaną przez siebie pracę otrzymują wynagrodzenie.


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2017 roku, jak również spółki stażowe z 2016 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67


Spółki pod dotacje

Najnowsze wpisy
2017-09-21 08:31 Wady spółki partnerskiej
2017-09-07 11:58 Spółka z o.o. komandytowa
2017-08-24 10:16 Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej - zadania
2017-08-10 09:10 Umowa spółki z o.o.
2017-07-08 07:04 Kupno spółki