Kodeks spółek handlowych
 Oceń wpis
   

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku. Zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy z 1934 roku, który oprócz przepisów normujących funkcjonowanie spółek zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy regulujące funkcjonowanie spółek handlowych, do których zalicza się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. K.s.h. nie reguluje działalności spółek cywilnych, których funkcjonowanie zawarte jest w przepisach Kodeksu cywilnego.


Spółkami osobowymi są:

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie,

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne.


Do spółek kapitałowych należą:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.


Kodeks spółek handlowych zawiera szczegółowe przepisy dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz sposobu rozwiązywania spółek. Normuje on także łączenie i podział spółek oraz przekształcanie ich w inne spółki handlowe.

 

 

Zobacz jakie wady i zalety mają spółki kapitałowe.


Komentarze (0)
Dywidenda
 Oceń wpis
   

Dywidenda jest częścią zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Występuje w spółkach kapitałowych czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Przeznaczona jest do podziału między wspólników lub akcjonariuszy. Może być także w całości przekazana dla jednego akcjonariusza bądź wspólnika.

Dywidenda wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. W spółce akcyjnej o terminie wypłaty oraz o jej wysokości decyduje walne zgromadzenie, natomiast w spółce z o.o. organem decyzyjnym jest zgromadzenie wspólników.

 

 

Dywidenda może być wypłacana z:

 • zysku netto ostatniego roku obrotowego,

 • niepodzielonego zysku z lat poprzednich,

 • kapitału zapasowego,

 • kapitałów rezerwowych.

 

Warto wiedzieć, że dywidenda nie musi być wypłacana w formie pieniężnej. Może za to zostać wypłacona w formie aktywów, które posiada spółka.

 

 

Warunki wypłaty dywidendy:

 • zakończenie roku obrotowego,

 • sporządzenie sprawozdania finansowego,

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

 • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Komentarze (0)
Kim jest przedsiębiorca?
 Oceń wpis
   

INFORMACJE O SPÓŁKACH!

*****

Mianem przedsiębiorcy określa się podmiot prawa prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową).

Przepisy Kodeksu Cywilnego określają przedsiębiorcę jako:

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Podział przedsiębiorców:

 • przedsiębiorcy sensu stricto prowadzą działalność w celu zarobkowym, we własnym imieniu i zawodowo

 • przedsiębiorcy for profit - nie działają głównie w celu zarobkowym, ale mogą prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysków na cele statutowe.   

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAREJESTRUJ SPÓŁKĘ Z O.O. Z POMOCĄ SPECJALISTÓW ZE SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL!

Zleć przeprowadzenie procesu rejestracji nowej firmy profesjonalistom, którzy dopełnią  w Twoim imieniu wszelkich formalności. 
 
Oferujemy kompleksową pomoc, która pozwala na oszczędność czasu.

Cena rejestracji: 749 zł 

--

W swojej ofercie posiadamy także na sprzedaż nowe spółki z 2016 roku, jak również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku w atrakcyjnych cenach. 

Zadzwoń i dowiedź się więcej na temat proponowanej usługi.

TEL: 12 376 49 67Najnowsze wpisy
2017-03-23 09:21 Kodeks spółek handlowych
2017-03-02 10:47 Dywidenda
2017-02-09 10:08 Kim jest przedsiębiorca?
2017-01-19 11:52 Rejestracja spółki z o.o.
2016-12-29 16:57 Co to jest prokura?